No logo

Av mandag, 29. september, 2008 Permalink
Egennavn får stadig oftere skrivemåter som bryter med norsk rettskrivning.

Egennavn får stadig oftere skrivemåter som bryter med norsk rettskrivning.

Svært mange merkenavn – særlig i løpet av de siste årene – har fått en egen skrivemåte som er i strid med vanlige regler, men styrker merkevaren. Logoen skinner gjennom i måten ordet skrives på: iPod. DnB NOR. ;libris. Hva gjør man med sånt?

Det er flere varianter av slike logoord.

Mer eller mindre gjennomtenkt

Noen oppstår rett og slett som resultat av en orddelingsfeil som blir oppdaget for sent. For eksempel er det ikke uvanlig at han som grunnlegger Konsulent Forum AS begynner å omtale seg som KonsulentForum når feilen blir oppdaget. Det er vanlig, lett å gjennomskue og sjelden spesielt vellykket i det lange løp.

De større aktørene legger gjerne litt mer tanke og tradisjon bak bruken av store og små bokstaver.

For Apples serie med iProdukter – fra iMac, via iLife-serien med programvare, til iPod og iPhone – er navnet og skrivemåten nærmest en fortsettelse av den enkle, lett gjenkjennelige designen på produktet.

DnBs skrivemåte, som er blant dem som har trengt dypest inn i nordmenns ryggmarg, henger igjen fra DnCs tid, mens NOR har stått med store bokstaver siden det het ABC Bank. Det gjør det ikke mer riktig av den grunn, men det er liten tvil om at det er tilsiktet.

Det er heller ikke mye tvil om at det er tilsiktet når det dukker opp vilkårlig tegnsetting i navnet til bokhandlerkjeden ;libris, Dagbladets :sterke meninger, jentebladet [mag], kredittkortet re:member og utallige andre. Det skinner gjennom at designerne har håpet å konstruere en skrivemåte som er unik for produktet.

Feil

Uansett hvordan markedsførerne ønsker at vi skal skrive navnet på varene deres, så er det ikke riktig å gjøre det som over. Det finnes tross alt regler for hvordan man skal skrive egennavn på norsk.

I all hovedsak nøyer det seg med én stor bokstav i et navn, og den skal komme først. For den imaginære gründeren med orddelingsfeilen vil det riktige altså være å skrive Konsulentforum eller Konsulent forum. Forkortelsen for aksjeselskap kan han velge om han vil skrive med store eller små bokstaver, men …

Når man bruker en forkortelse av navnet, og man leser hver bokstav for seg, som i DnBs tilfelle, er det vanligst å bruke bare store bokstaver. Det bør derfor være DNB, sånn det også er USA, EØS og PLO. Hvis du derimot leser forkortelsen som et eget ord, bruker du bare stor forbokstav, som i Nato, Unesco og Nokas.

(Strengt tatt anser Språkrådet det som valgfritt om man vil stor forbokstav eller bare store bokstaver i begge disse tilfellene – de har ingen innvendinger mot Eøs eller NATO – men regelen som er brukt her er både utbredt, logisk og lesevennlig.)

Fartsdempere

Selv om vi vet hva som er riktig og hva som er feil, så er det en ting som kompliserer det hele: markedsførere som er for flinke i jobben sin.

Bildene av logoordene er nemlig blitt så innarbeidet at det letter lesingen betraktelig å gi etter for reklamemakernes skrivemåter. Hjernen leser og forstår DnB raskere enn DNB, og korrekt skrivemåte av navnene Imac, Ilife og Ipod ville fungere som en fartsdemper på lesingen. Og det vil vi gjerne unngå.

Hver gang du bruker logoordene gir du bedriften bak navnet et lite bonuspoeng i spillet om forbrukerne. Spørsmålet er: Plager det deg?

Christian K. Nordtømme

Christian er grunnlegger av Skriftlig.no og konsulentbyrået Next Page International. Han er utdannet journalist og har skrevet både frilans, fast hos Aller-gruppen, og som tekstforfatter og konsulent for reklamebyrået Papaya.
Christian K. Nordtømme

Latest posts by Christian K. Nordtømme (see all)