Lesbarhetsindeks (LIKS) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. LIKS er basert på antall ord per setning og andelen av disse ordene som er lange (det vil si har flere enn seks bokstaver). Det finnes flere ulike lesbarhetsindekser, men i Skandinavia er LIKS den mest brukte. LIKS ble utviklet i Sverige på 1960-tallet av pedagogikkforskeren Carl Hugo Björnsson. Denne LIKS-kalkulatoren er en norsk oversettelse av Gustaf Öqvist Seimyrs LIX räknare som du finner på Lix.se.

Velg en tekst under og klikk Analysere for å få regnet ut tekstens liks.