Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.
Liks | Skriftlig.noSkriftlig.no Liks | Skriftlig.no

Lesbarhetsindeks (Liks) kan brukes for å få en oppfatning av hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. Liks er basert på gjennomsnittlig antall ord per setning og andelen lange ord (ord med flere enn seks bokstaver) uttrykt i prosent.

Det finnes flere ulike lesbarhetsindekser, men i Skandinavia er Liks den mest brukte. Liks ble utviklet i Sverige på 1960-tallet av pedagogikkforskeren Carl Hugo Björnsson. Denne Liks-kalkulatoren er en norsk oversettelse av Gustaf Öqvist Seimyrs LIX räknare som du finner på Lix.se.

Velg en tekst under og klikk Analysere for å få regnet ut tekstens liks.