Verbene dedisere og dedikere er nært beslektet, både i ordlyd og betydning, men har forskjellig betydning. Forskjellen er best forklart ved hjelp av et eksempel.

Om du skriver en bok og du vil dedisere den til din mor, så holder det at du skriver et ektefølt "Til min mor" på en av de første sidene. Å dedisere betyr altså å tilegne, som oftest for å takke eller hedre noen.

Hvis boken derimot er dedikert til din mor, så må boken handle om henne eller på en annen måte ha henne som sitt formål. Dedikere betyr å vie eller tilpasse noe til et bestemt formål

For å forvirre oss ytterligere heter substantivet av det å dedisere dedikasjon. Det ordet ser altså ut som om det hører sammen med dedikere, men hører sammen med dedisere.

I tillegg har vi dedusere. Det har ingenting med de andre to ordene å gjøre, men betyr å trekke en logisk slutning om en spesiell ting på bakgrunn av det du vet om slike ting i alminnelighet. Stein kan ikke fly, granitt er stein, derfor kan ikke granitt fly.

Skriv for resultater

Du har alltid et mål når du skriver – om du skriver festtaler, pristilbud eller jobbsøknader.

La oss hjelpe deg å nå målet. Fyll inn navn og epostadresse under, så sender vi deg gode, anvendelige råd for hvordan du oppnår bedre resultater med det du skriver.